ชื่อภาษาไทย HTML
name
R G B
Hex
ตัวอย่างสี
สีแดง
  Indianred CD 5C 5C  
  Lightcoral F0 80 80  
  Salmon FA 80 72  
  Darksalmon E9 96 7A  
  Orangered FF 45 00  
  Red FF 00 00  
  Crimson DC 14 3C  
  Firebrick B2 22 22  
  Darkred 8B 00 00  
สีชมพู
  Pink FF C0 CB  
  Lightpink FF B6 C1  
  Palevioletred DB 70 93  
  Hotpink FF 69 B4  
  Deeppink FF 14 93  
  Mediumvioletred C7 15 85  
สีเหลือง
  Lightyellow FF FF E0  
  Lemonchiffon FF FA CD  
  Lightgoldenrodyellow FA FA D2  
  Papayawhip FF EF D5  
  Moccasin FF E4 B5  
  Peachpuff FF DA B9  
  Palegoldenrod EE E8 AA  
สีกากี Khaki F0 E6 8C  
  Yellow FF FF 00  
  Gold FF D7 00  
  Darkkhaki BD B7 6B  
สีน้ำเงิน
  Lightcyan E0 FF FF  
  Paleturquoise AF EE EE  
  Aqua 00 FF FF  
  Aquamarine 7F FF D4  
  Turquoise 40 E0 D0  
  Mediumturquoise 48 D1 CC  
  Darkturquoise 00 CE D1  
  Powderblue B0 E0 E6  
  Lightsteelblue B0 C4 DE  
  Lightblue AD D8 E6  
  Skyblue 87 CE EB  
  Lightskyblue 87 CE FA  
  Deepskyblue 00 BF FF  
  Cornflowerblue 64 95 ED  
  Steelblue 46 82 B4  
  Cadetblue 5F 9E A0  
  Mediumslateblue 7B 68 EE  
  Dodgerblue 1E 90 FF  
  Royalblue 41 69 E1  
สีน้ำเงิน Blue 00 00 FF  
  Mediumblue 00 00 CD  
  Darkblue 00 00 8B  
  Navy 00 00 80  
  Midnightblue 19 19 70  
สีส้ม
  Lightsalmon FF A0 7A  
  Orange FF A5 00  
  Darkorange FF 8C 00  
  Coral FF 7F 50  
  Tomato FF 63 47  
  Orangered FF 45 00  
สีเขียว
  Greenyellow AD FF 2F  
  Chartreuse 7F FF 00  
  Lawngreen 7C FC 00  
  Lime 00 FF 00  
  Palegreen 98 FB 98  
  Lightgreen 90 EE 90  
  Mediumspringgreen 00 FA 9A  
  Springgreen 00 FF 7F  
  Yellowgreen 9A CD 32  
  Limegreen 32 CD 32  
  Mediumseagreen 3C B3 71  
  Seagreen 2E 8B 57  
  Forestgreen 22 8B 22  
  Green 00 80 00  
  Olivedrab 6B 8E 23  
  Olive 80 80 00  
  Darkolivegreen 55 6B 2F  
  Darkgreen 00 64 00  
  Aquamarine 7F FF D4  
  Mediumaquamarine 66 CD AA  
  Darkseagreen 8F BC 8F  
  Lightseagreen 20 B2 AA  
  Darkcyan 00 8B 8B  
  Teal 00 80 80  
สีม่วง
  Lavender E6 E6 FA  
  Thistle D8 BF D8  
  Plum DD A0 DD  
  Violet EE 82 EE  
  Fuchsia FF 00 FF  
  magenta FF 00 FF  
  Orchid DA 70 D6  
  Mediumorchid BA 55 D3  
  Mediumpurple 93 70 DB  
  Slateblue 6A 5A CD  
  Blueviolet 8A 2B E2  
  Darkviolet 94 00 D3  
  Darkorchid 99 32 CC  
  Darkmagenta 8B 00 8B  
  Purple 80 00 80  
  Darkslateblue 48 3D 8B  
  Indigo 4B 00 82  
สีน้ำตาล
  Cornsilk FF F8 DC  
  Blanchedalmond FF EB CD  
  Bisque FF E4 C4  
  Navajowhite FF DE AD  
  Wheat F5 DE B3  
  Burlywood DE B8 87  
  Tan D2 B4 8C  
  Rosybrown BC 8F 8F  
  Sandybrown F4 A4 60  
  Goldenrod DA A5 20  
  Darkgoldenrod B8 86 0B  
  Peru CD 85 3F  
  Chocolate D2 69 1E  
  Saddlebrown 8B 45 13  
  Sienna A0 52 2D  
สีน้ำตาล Brown A5 2A 2A  
สีเลือดหมู Maroon 80 00 00  
สีขาว
  White FF FF FF  
  Snow FF FA FA  
  Honeydew F0 FF F0  
  Mintcream F5 FF FA  
  Azure F0 FF FF  
  Aliceblue F0 F8 FF  
  Ghostwhite F8 F8 FF  
สีควันบุหรี่ Whitesmoke F5 F5 F5  
  Seashell FF F5 EE  
  Beige F5 F5 DC  
  Oldlace FD F5 E6  
  Floralwhite FF FA F0  
  Ivory FF FF F0  
  Antiquewhite FA EB D7  
  Linen FA F0 E6  
  Lavenderblush FF F0 F5  
  Mistyrose FF E4 E1  
สีเทา
  Gainsboro DC DC DC  
  Lightgrey D3 D3 D3  
สีเงิน Silver C0 C0 C0  
  Darkgray A9 A9 A9  
  Gray 80 80 80  
  Dimgray 69 69 69  
  Lightslategray 77 88 99  
  Slategray 70 80 90  
  Darkslategray 2F 4F 4F  
สีดำ Black 00 00 00  

 

ข้อมูลจาก th.wikipedia.org

 

พระเครื่อง เครื่องราง