พระเครื่อง เครื่องราง

Tag Archives: เว็บไซต์

กลุ่มสี

การเลือกใช้กลุ่มสีเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกันอย่างลงตัว

บทความ

เมื่อคุณลงมือทำเว็บไซต์จนกระทั่งได้เลือกสีหลักของเว็บไซต์ไปเรียบร้อยสวยงามและเหมาะสมดีแล้ว การใช้สีในส่วนประกอบอื่นๆ ของเว็บก็ยังคงมีความสำคัญเช่นเดียวกันที่คุณจะต้องให้ความใส่ใจเพิ่มเติม เช่น สีในแถบบริเวณหัวข้อหรือเมนูด้านบนและสีของพื้นหลังเว็บไซต์ซึ่งมักตัดกันกับรูปภาพและตัวหนังสือ เป็นต้น โดยหลักการเลือกนั้นเราควรเลือกใช้โทนสีใกล้เคียงกันหรือมีความกลมกลืนเข้ากันได้ดีกับสีหลักของเว็บ คำนึงถึงโทนสีที่ตัดกันอย่างลงตัวและไม่ควรเลือกสีฉูดฉาด นอกจา […]

เว็บไซต์

หลักการเลือกสีให้เข้ากับเว็บไซต์ของคุณได้อย่างตรงใจ

บทความ

สำหรับมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นทำเว็บไซต์ หากคุณมีความรู้สึกสนุกอยากทดลองเรียนรู้และทำอะไรใหม่ๆ ดูบ้าง และการทำเว็บไซต์ก็คือหนึ่งในทางเลือกที่คุณให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ วันนี้เรามีหลักการเกี่ยวกับการเลือกใช้สีให้สอดคล้องสวยงามเหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณมากยิ่งขึ้นมาแนะนำกันแล้วดังนี้ คำนึงถึงสีสันซึ่งเป็นจุดเด่นของเว็บไซต์ดังหลักๆ ทั่วไปมาปรับใช้ มือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นทำเว็บไซต์ทั้งหลาย คุณอาจจะยังต้องเรียนรู้องค์ประกอบอันนำมาซึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจให้ […]

เว็บไซต์

เทคนิคการเลือกใช้โทนสีเพื่อการออกแบบเว็บไซต์

บทความ

สำหรับการทำเว็บไซต์สิ่งสำคัญอันดับแรกของการทำเว็บย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของการเลือกใช้สีแน่นอน เพราะสีที่เราเลือกใช้จะกลายเป็นสีที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของเว็บซึ่งทำให้ผู้ที่เข้ามารับชมรู้สึกติดตา ประทับใจ อีกทั้งยังสามารถสะท้อนถึงบริการของเว็บไซต์หรือจุดมุ่งหมายของเว็บได้ว่าเว็บไซต์ของเราสื่อถึงบริการในด้านใด สีสันที่เราเลือกจึงสามารถกำหนดอารมณ์ของผู้รับชมเว็บให้คล้อยตามได้ ดังนั้น คุณจึงควรเลือกใช้โทนสีให้มีความเหมาะสม มีความกลมกลืนกันกับเนื้อหาและกลุ่ม […]