เปิดหน้าใหม่ HTML Color Names โค้ดสี ตัวอย่างสี รวบรวม ตัวอย่างสี ตามหมวดหมู่สีในกลุ่มต่าง ๆ ดูง่าย ในหน้าประกอบด้วยหมวดหมู่สีต่าง ๆ ดังนี้

Red HTML Color Names โค้ดสี ตัวอย่างสี กลุ่มสีแดง

Pink HTML Color Names โค้ดสี ตัวอย่างสี กลุ่มสีชมพู

Orange HTML Color Names โค้ดสี ตัวอย่างสี กลุ่มสีส้ม

Yellow HTML Color Names โค้ดสี ตัวอย่างสี กลุ่มสีเหลือง

Purple HTML Color Names โค้ดสี ตัวอย่างสี กลุ่มสีม่วง

Green HTML Color Names โค้ดสี ตัวอย่างสี กลุ่มสีเขียว

Brown HTML Color Names โค้ดสี ตัวอย่างสี กลุ่มสีน้ำตาล

Blue HTML Color Names โค้ดสี ตัวอย่างสี กลุ่มสีน้ำเงิน

White HTML Color Names โค้ดสี ตัวอย่างสี กลุ่มสีขาว

Gray HTML Color Names โค้ดสี ตัวอย่างสี กลุ่มสีเทา

ในแต่ละหมวดแสดงรายละเอียดของสีต่าง ๆ ดังนี้

COLOR NAME ชื่อสีในภาษาอังกฤษ

HEX COLOR CODE

RGB  COLOR CODE

ชื่อสีภาษาไทย หรือชื่อสีแปลไทย

คลิกเข้าชมเมนูเว็บไซต์เปิดใหม่

HTML Color Names โค้ดสี ตัวอย่างสี