ถ้าคุณเข้าไปชมเว็บไซต์ใหญ่ๆ หรือเว็บไซต์ที่เป็นหน่วยงานสำคัญๆ ต่าง ๆ คุณจะเห็นว่าเว็บไซต์นั้นๆ เลือกสีเว็บไซต์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

หรือถ้านึกไม่ออกว่าเว็บไซต์ไหน คุณลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของการบินไทย เว็บไซต์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย เว็บไซต์เหล่านี้ ต่างก็มีสีเว็บไซต์เป็นสัญลักษณ์ของตนเอง ข้อดึของการเลือกสีเว็บไซต์เป็นสัญลักษณ์เฉพาะ เอาที่คิดได้ตอนนี้คือ

  • สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า เพราะทำให้เว็บไซต์ของคุณเป็ยระเบียบเรียบร้อยขึ้น
  • สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าชม
  • สร้างความจดจำให้แก่ลูกค้าของคุณเอง
  • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าว่า เค้าไม่ได้เข้ามาผิดเว็บ ยิ่งเว็บธาคาร สีของเว็บไซต์เป็นเรื่องสำคัญ
  • บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพในการให้บริการแก่ลูกค้า