วรรณะของสีหรือโทนสี

คุณรู้ไหม วรรณะของสีมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของมนุษย์เรา บางสีให้ความรู้สึกที่ชัดเจนทำให้กระทบต่อความรู้สึกของผู้มองแบบทันทีทันใด แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ ย่อมมีวัตถุประสงค์ให้ผู้พบเห็น หรือผู้ที่ชื่นชมผลงานเกิดการรับรู้ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้น ๆ

สีวรรณะร้อนหรือสีโทนร้อน (WARM TONE)

สีโทนร้อน คือโทนสีที่ให้พลังความรุนแรง มีความดึงดูดสายตา มีพลัง ให้ความรู้สึกกระตือรือร้น อบอุ่น สนุกสนาน ดึงดูดความสนใจ สีโทนร้อนประกอบด้วย สีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วงแดงและสีม่วง สีเหล่านี้ เป็นสีที่มีสีจัด มีความสะดุดตา นอกจากนี้เรายังเห็นสีโทนร้อนได้ในธรรมชาติรอบตัวด้วยเช่นกันไม่ใช่แต่เฉพาะเพียงในวงจรสีเท่านั้น

สีวรรณะเย็นหรือสีโทนเย็น (COOL TONE)

สีโทนเย็น คือสีที่ให้ความรู้สึกสุภาพ สงบ ลึกลับ เยือกเย็น สีโทนเย็นประกอบด้วย สีม่วงน้ำเงิน น้ำเงิน น้ำเงินเขียว เขียว เขียวเหลืองและสีเหลือง สำหรับสีเหลืองและสีม่วงอยู่ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ในทางจิตวิทยาสีโทนเย็นมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกหดหู่ เศร้า